Prisstatistikk bolig stavanger

Boligprisstatistikken viser hva boligene ble solgt for i en gitt periode. Hvis du er på boligjakt, kan du finne statistikken for området bestemte boliger ligger i. SPØRSMÅL? Lurer du på noe om boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Tallene sesongjusteres etter et stabilt mønster der boligprisene som regel øker fra 1. For borettslagsboliger er både innskudd og andel av fellesgjeld inkludert i prisen.

Arealbegrepet som benyttes i statistikken er P-ROM. Arkiv med alle historiske rapporter av boligprisstatistikken, fritidsboligprisstatistikken og fylkesboligprisstatistikken. Presentasjon fra pressekonferansen i forbindelse med slipp av boligprisstatistikken. Alle rettigheter til datamateriale, de enkelte rapporter, statistikker, grafer, diagrammer, figurer, illustrasjoner mv.

Prisstatistikk bolig stavanger

Utleiemeglerens prisstatistikk viser gjennomsnitlige leiepriser på inngåtte kontrakter mellom utleier og leietager gjennom Utleiemegleren. Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre.

Datasettet er basert på geologi og inneluftsmålinger av radon. Inneluftsmålinger er fra NRPA sin nasjonale database, og geologi er fra NGU sine berggrunns- og løsmassedatabaser. Berggrunnsdata er av målestokk 1:250.000 og løsmassedata er av varierende målestokk, fra 1:50.000 til 1:1000.000 Inneluftsmålinger er brukt til å identifisere områder med forhøyd aktsomhet for radon. Det er mer volum, og vi klarer å få til flere salg. Da får bedre og grunnlag for å prise objekter riktig. I mars ble 442 boliger ble lagt ut for salg, mot 522 på samme tid året før. Kjøpelysten er stor blant kjøperne – så lenge objektene er «riktige».

Det som er attraktivt, går som en kule – det skal «alle» ha. Boligprisene har skutt til himmels de siste tyve årene. OPP: Stavanger er byen der boligprisene har steget mest de siste 20 årene. Tjenesten gir mer makt til forbrukerne når det gjelder fastsetting av boligpriser, mener 1881-sjef. PRISOVERSIKT: Tjenesten Boligpriser gir deg mulighet til å zoome inn på kartet og sjekke hva boligene i ditt nabolag ble solgt for. Det er sterkere enn i Oslo (-9,4 prosent) og i Bergen (-2,5 prosent).

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 84 dager.

Prisstatistikk bolig stavanger

prisstatistikk bolig stavanger lang leav hutigbat hareid ålesund hotmail not opening in internet explorer Rang: meaning in life. Tandblekning · Tandborstar · Tandkräm · Tandtråd · Munskölj. Det er fortsatt stor uro rundt prisutviklingen i boligmarkedet.

For det siste året som helhet topper Oslo prisstatistikken med en vekst på 5,3 prosent, mens Trondheim ligger på bunn med en svak oppgang på 0,3 prosent. Oslo og Bergen var det en solid økning i antallet boliger som ble lagt ut for salg denne måneden.