Kjøpe bolig uten egenkapital

Egenkapital er helt enkelt penger du har spart selv. Hovedregelen når du skal kjøpe bolig er at du må ha spart 15 prosent av det boligen koster. Høye krav til egenkapital ved boliglån gjør det svært vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet. Resultatet blir at altfor mange må leie bolig istedenfor å eie, og det gjør jobben med å styrke sin personlige økonomi langt tøffere.

Mange spør seg om man kan få boliglån uten egenkapital. Særlig for unge som skal inn i boligmarkedet i større byer, kan kravet til egenkapital by på problemer. Etter studiene har jeg vært opptatt av å reise på ferier og helgeturer og ikke spart opp noe. Er 30 år og har en god fast jobb med 1.2m i årslønn.

Dersom man får grunnfinansiering i privat bank kan kommunen innvilge toppfinansieringen. Kan du få din egen bolig uten å ha spart opp 15 prosent i egenkapital? Har du ikke de 15 prosentene med egenkapital som bankene krever for at du skal få boliglån? I alt 400 førstegangskjøpere har meldt interesse for Boligbyggelaget Tobbs leiligheter i Trondheim, der de kan kjøpe uten kravet om 15 prosent egenkapital. Tidligere var det slik at man kunne få lån hele kjøpesummen, men med de nye egenkapitalkravene må man stille med 15 % egenkapital selv. Fortsette å bo på pikerommet, kan være en løsning for boligsøkende ungdom. Jakten på et sted å bo oppleves tøff for mange unge, blant annet fordi de har liten eller ingen egenkapital. En kausjonist er oftest foreldre eller besteforeldre, og kan stille ekstra sikkerhet for lånet til en ung boligkjøper.

Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, selv om de tjener godt. Jeg tok et google søk på boliglån uten egenkapital, men alle treff var gamle, typ 2011 og 2014, og ingen gjaldt for i år, som jo er året de nye reglene trådte i kraft. Det er ofte ikke så mye poeng i å kjøpe leilighet som student med mindre en vet at en skal bo der en god stund. Det er en mulighet for at moren min kan stille som kausjonist. For vår del så eide vi først en leilighet til rundt 2 mill også solgte vi den og kjøpte hus til 3,2 mill. Tror ikke vi hadde fått det siste lånet med engang.

Selvfølgelig om man legger til grunn at man har betjeningsevne.

Kjøpe bolig uten egenkapital

Du har vært flink til å spare, og du har 15 prosent egenkapital, men du har dessverre ikke så høy inntekt. Dersom du lurer på om du har mulighet til å kjøpe egen bolig, ta kontakt med banken din! Det krever både gode inntekter og oppsparte midler. Boligprisene stiger i stormfart og spesielt i storbyene betyr dette at det blir stadig vanskeligere å komme seg inn på markedet. Er man i en etableringsfase av livet med forholdsvis lav inntekt er det nesten umulig å spare opp en god egenkapital. Norge en kvote der de kan gi lån uten at 15 prosentkravet er innfridd, på inntil 10 prosent av lånesøknadene (8 % i Oslo).

Det er tre ting banken ser på når de vurderer lånesøknaden din, sier finansrådgiver Hanna Folkvord.