Brann i elektriske anlegg

Disse brannene har gjerne sammenheng med feil ved installasjon, mangelfullt vedlikehold, manglende oppgradering eller overbelastning. Branner med elektrisk årsak kan gjerne slukkes med vann. Av disse var brannårsaken innrapportert i knappe 1000 av tilfellene (resten var hovedsaklig pipebranner), og av disse 1000 hadde drøye 400 en elektrisk årsak. Boligeiere er for dårlige til å passe på sine egne hjem, mener tilsynsingeniør. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har bestemt at fem prosent av alle hjem skal kontrolleres hvert år. Tilsynsingeniør Stig Pettersen hos Nordland Elsikkerhet mener folk må bli flinkere til å sjekke det elektriske anlegget hjemme. Det kan både være ujordede kontakter der det skulle vært jord, eller de har satt opp jordede kontakter uten å koble til jord.

Brann i elektriske anlegg

En av hovedårsakene til brann er varmgang i koblinger (f.

Et elektrisk anlegg består av ledninger, koblingsbokser, stikkontakter, sikringer, sikringsskap mm. Continue reading

Takpendel stue

Med vårt spennende utvalg av takpendler, håper vi å gjøre prosessen både enklere og inspirerende for deg! Vi tilbyr også taklamper i en rekke ulike materialvalg, slik som kobber og klassisk metal-finish. Siste tiden har takpendler av glass blitt svært populært i mange varianter som frostet glass og røykfarget glass. Lightup.no gir deg også 100 % fornøyd garanti. Ta gjerne kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å finne den rette for deg! En lampe som er justerbar i høyden er da svært praktisk. Pæren bør ikke være synlig i lampen slik at man unngår blending. JavaScript må være aktivert i din nettleser for å kunne bruke denne nettbutikken.

Her finner du et stort utvalg takpendler og hengelamper. Vi har delt inn lampene i kategorier for at det skal være litt enklere å finne lampen du leter etter. Mulighetene og utvalget av belysning i stuen er mange og valget avhenger i stor grad av ditt behov. Continue reading

Lumon balkonginnglassing pris

Ettersom balkongglassystemet alltid er skreddersydd til din spesifikke balkong, avhenger prisen av mange ting. Det å be om et gratis kostnadsoverslag og bli enige om vurderingsbesøket, vil bringe deg mye nærmere drømmebalkongen din. Disse konsultasjonene er ikke pliktige og helt gratis. Lumon balkongglassystemet beskytter deg mot regn, snø, vind, støv og fugler. Det beskytter balkongens indre overflater og strukturer, og dermed forlenger vedlikeholds- og reparasjonsintervaller. Lumon vinterhageinnglassingssystemene tilbyr en enkel måte å legge til plass i hjemmet ditt.

En innglasset balkong kan være møblert og dekorert, for eksempel, som et tillegg til din egen stue. Alle priser er INKL MVA og Montering Klosterheimsveien 9 Prost Halingsvei 20 Lumon Norge AS. Lumon balkonginnglassing er preget av elegant design, holdbarhet og.

Lumon balkonginnglassing pris

Bestilling av innglassing Etter en grundig anbudsprosess og vurdering av leverandørene, så valgte en enstemmig styret i februar 2017 Lumon som leverandør på innglassing.

Continue reading

Lov om universell utforming

Difi gjennomført tilsyn med ei nettside for å kontrollere om den følgjer lovkrava til universell utforming. Det første tilsynet gjorde vi med nettsida til Lørenskog kommune. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv. Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv. Begrepet ”universell” innebærer inkluderende og likeverdig. I betegnelsen ”fysiske forhold” skilles det mellom menneskeskapte forhold og naturen. Universell utforming skal øke muligheten for likeverdig samfunnsdeltakelse for alle.

Rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er beskyttet i flere lover. Det stilles strengere krav til universell utforming av nye bygg og uteområder enn for eksisterende bygg. Continue reading

Heimevernet innsatsstyrke

Det kan prøve å få tilgang til området fra en sikker nettleser på serveren. Styrken kan hurtig mobiliseres og er en nasjonal ressurs. Personellet har normalt lang fartstid fra Forsvaret -og ofte også fra internasjonale operasjoner. De har skrevet en innsatsavtale med Forsvaret, men jobber til daglig i sivil jobb. Heimevernets viktigste innsatsstyrker, og tilbyr spesialtrening og -opplæring innen utstyrsbruk. Heimevernets beste Oberstløytnant og sjef for infoseksjonen hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), Vegard Finberg, skriver i en e-post til Dagbladet at det er en rekke faktorer som gjør at det ikke automatisk gis tilgang til lister over de som har gjennomført førstegangstjeneste. Det gjør at vi må åpent ut og søke etter potensielle kandidater.

Heimevernets innsatsstyrker er i utgangspunktet en frivillig tjeneste etter førstegangstjenesten. Det er Heimevernet som nå skal settes opp med Volkswagen Amarok-feltvogner. Continue reading

Nederland befolkning

Amsterdam med en del av kanalene i den gamle bydelen. Folketallet ble fordoblet i perioden 1835–1910, og igjen i perioden 1910–1967. Kongeriket Nederlandene i dag av Nederland, Aruba, Curaçao og Sint Maarten. Med en befolkningstetthet på 406 mennesker per kvadratkilometer – 497 uten vann – er Nederland et av de tettest befolkede landene i verden. Hvis Norge hadde vært like tett befolket, ville det bodd ca 150 millioner mennesker i Norge. Hvis befolkningstettheten i Nederland hadde vært den samme som i Norge, ville det bare bodd ca 550 000 mennesker i Nederland. Til tross for at den er titulær hovedstad i landet, er Den Haag og ikke Amsterdam residensby for statsoverhodet. Også landets parlament og regjering sitter i Den Haag, og der er også alle ambassader.

Mye av sjøfarten var underlagt restriksjoner med hensyn til destinasjoner, og norsk skipsfart var på den tiden ellers begrenset til kystfart. Continue reading

Kjellervindu rømningsvei

Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor kravene i TEK 10. I henhold til veiledningen til TEK må vinduet i åpen stilling ha en fri åpning der høyde og bredde til sammen utgjør minst 1,5meter. Kravene her er avhengig av type bygg, antall personer i bygget etc. Her er en kort gjennomgang av det viktigste når det gjelder rømning og evakuering fra kjeller, enten det er via kjellervindu eller kjellerdør. En kjeller som brukes til oppholdsrom eller soverom skal ha godkjente rømningsveier.

Det stilles krav til rømningsveiens størrelse og tilgjengelighet, de skal være godkjente og fungere.

Kjellervindu rømningsvei

Ved å lage lysgraver foran kjellervinduer, kan du både bedre tilgangen på dagslys og sørge for at kjelleren har godkjent rømningsvei. Lysgrav er et åpent felt mellom grunnmuren og terrenget, og dette åpne feltet gir mulighet for å ha vindusflater under terrengnivå. Continue reading

Justere ytterdør hengsler

Gilje Ytterdører kommer med hengsel Abloy N3548-110TMKSS-CE. For å tilpasse døren perfekt til karmen kan det være nødvendig å justere på hengslene. Det er en ganske enkel sak å justere døren på hengslene. Det er mulig å justere døren i høyde med inntil 4 mm og sideveis med inntil 3 mm. Løs toppskruen ( 1 ) på den øverste hengselen. – Benytt en Umbrakonøkkel og skru sekskantskruen ( 2 ) som ligger i i hengselsylinderen. De fleste dører vil med tiden sette seg fordi dørens vekt tynger hengslene, eller fordi døren utsettes for skiftende fuktighet.

Dørens tyngde og vanlig slitasjekan ha løsnet skruene i hengslene, døren kan ha slått seg, eller karmen kan ha slått seg på grunn av fuktpåvirkning. Uansett hva årsaken er, så får du hjelp til å løse problemet her. Merk deg at det bare er på nyere karmer at det ofte finnes justerbare karmskruer. Justering. Til ufalset/underfalset dør: Hengslene har en horisontal slisse i dørbladsdelen, der man kan foreta en enkel høydejustering.

Continue reading

Stop digging pris

Stopdigging – Jordskruen som erstatter betongfundamentet. Vi monterer jordskruer både for bedrifter og privatpersoner, uansett størrelse på byggeprosjektet. Vi har også et godt og velutviklet utvalg av applikasjoner og tilbehør for å finne den riktige jordskruen for deg. Mindre steiner og grus flytter seg under boringen, og mellomstore steiner sprekker. Skruene våre er utformet slik at de er tilpasset for å klare seg under tøffe forhold, og jordskruene er spesialutviklet for å brukes i vårt nordiske klima. Ved cc-mål (senteravstand) og lignende beregninger kan det regnes på samme måte som ved bruk av betongfundament. Kan gjenbrukes, enkel å demontere- Vi gir den service og hjelp du ønsker Spørsmål og svar!

Ifølge våre konstruktørers utregninger og erfaringsmessige monteringer skal teleløfting ikke forekomme. Skruen ikke er så bred og telen får ikke tak i den store flaten. StopDigging – Jordskruen som erstatter betong fundament. Continue reading

Etasjeskiller trebjelkelag

Den viser ulike utførelser avhengig av bruksområde, kravspesifikasjoner og anbefalinger. Frem til 1950-årene var det vanlig å konstruere etasjeskiller i tre som stubbeloft. Denne anvisningen gir oversikt over målte verdier for ulike lydisolerende trebjelkelag. Hulerommet i ble gjerne fylt med sagflis, leire eller kiselgur. I eldre hus finner du garantert stubbloftsleire som isolasjonsmateriale.

Lavfrekvent lyd er ofte den mest sjenerende støyen i etasjeskiller viser brukerundersøkelser, og samtidig den vanskeligste å redusere. Blant annet er det gjort en revisjon av bladene om sluk i etasjeskillere av tre. Norgipsplater kan enten være klassifiser som en konstruksjon med brannmotstand i seg selv, montert som nedforet himling. De kan være del av en bærende konstruksjon som er brannklassifisert, eller de kan gi beskyttelse til ovenforliggende konstruksjon eller utstyr. Norgips Gipsplater er klassifisert etter den europeiske standarden NS-EN 13501-1 og -2 som kledningK210, A2-s1, d0. Continue reading